Lead : Phòng & Đặc trị nấm khuẩn, tăng khả năng kích kháng cho cây trồng

250.000 

LEAD – CHUYÊN PHÒNG VÀ ĐẶC TRỊ :
Nứt thân xì mủ
Héo rủ sương mai
Thán thư thối trái
Ghẻ loét vi khuẩn.
Sản Phẩm Sinh Học – Thân Thiện Môi Trường
Phù Hợp Với Tất Cả Các Loại Cây Trồng .

còn 9998 hàng