Vaccin PAC01 – Đặc trị xì mủ, sương mai, thán thư, chết cây con …

25.000 

Vaccin cây trồng – PAC 01 Chế phẩm sinh học phòng và đặc trị : 
Nứt thân xì mủ , héo rủ sương mai , thán thư thối trái , chết thắt cây con

còn 10000 hàng