Combo PAC06, Nano Balan Pac18 – Phòng & Đặc trị xoăn ngọn, khảm lá, sượng trái, ngăn ngừa virus, bổ sung dinh dưỡng