Vua Trĩ Gold + Sakai 800: Đặc trị bọ trĩ, sâu rầy rệp chống kháng thuốc

275.000