Siêu Lân Nano – Ra rễ, bật chồi, chống rét, nghẹt rễ, vàng lá sinh lý …

10.000 

Siêu Lân Nano Giúp 
Siêu ra rễ , bật chồi , mập búp , chống rét , nghẹn rễ , vàng lá sinh lý 
Giải độc phèn , giải độc hữu cơ 
chống chết chòm cho mạ , siêu đẻ nhánh

còn 10000 hàng