Siêu Bật Chồi : Kích chồi vọt đọt cực nhanh cho cây

15.000 

Phát chồi mạnh, nảy lộc nhanh,mập lộc, mỡ lá
Giúp cây phát triển cực mạnh thân lá
Giúp lá xanh, đầy lá, bóng và mỡ lá
Siêu bật chồi, nhú đọt cực mạnh
Giúp cây hoa có bộ lá xanh dày, dưỡng hoa, tạo màu hoa tươi đẹp
Dùng hiệu quả cho tất cả các loại cây như: hoa màu, củ quả, cây nông nghiệp, công nghiệp…

còn 9984 hàng