Siêu Canxibo : Thúc ủ mầm hoa, chống rụng bông, trái non trên cây

130.000 

PHÂN BÓN SIÊU CANXI BO

Thúc ủ mầm hoa – Tăng tỉ lệ thụ phấn

Ra hoa đồng loạt – Chống thối bông – Chống rụng bông

Cứng lá – Mướt lá – Sáng bông

Đẹp bông – Bông to dài – Giúp giữ hoa lâu dài

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

TRÊN CÂY ĂN TRÁI > KHI CHỒI HOA 10 – 15CM > PHA 20M / 16 LÍT NƯỚC

CÂY RAU ĂN TRÁI VÀ LÚA > KHI CÂY CÓ CHỒI HOA VÀ TRÁI NON : 15ML/16 LÍT , GIAI ĐOẠN TRÁI LỚN : 20ML/ 16 LÍT

CÂY NG NGHIỆP > CHỐNG RỤNG TRÁI NON : 25ML/16 LÍT NƯỚC , PHUN 2 LẦN CÁCH NHAU 10 – 15 NGÀY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : ĐƯỢC IN RÕ TRÊN BAO BÌ RẤT CHI TIẾT ( ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG! )

còn 9999 hàng