Ra Hoa Đậu Quả – Ra hoa sớm, nhiều hoa, chống rụng trái non, đậu trái …

15.000 

Kích thích cây ra hoa
Tăng cường phân hóa mầm hoa, giúp hoa ra sớm, nhiều hoa.
Thúc đẩy nhanh quá trình đâm chồi, ra hoa đồng loạt, giúp cây chống rụng trái non, đậu trái.
Hỗ trợ bộ rễ phát triển mạnh, lá xanh mượt, đâm chồi, mập đọt.
Giúp ra hoa trái mùa, tăng cường sức chịu đựng cây trồng khi gặp điều kiện bất lợi.

còn 9996 hàng