Vua trĩ Gold : Đặc trị Sâu – Rầy – Rệp cho cây tròng

160.000