Sakai 800 : Đặc trị Sâu – Rầy – Rệp trên cây trồng

115.000