Nomida 10 WP đặc trị sâu bệnh, rầy rệp – Diệt thần tốc, sạch tận gốc